Lindesbergs kommun Flytt av fordon

Flytt av fordon

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lindesberg

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lindesbergs kommun, inbjuder härmed att lämna anbud på upphandling avseende Flyttning av fordon.

Leverantören ska hantera helheten från att beställning inkommit till tjänsten är utförd enligt Transportstyrelsens bestämmelse och gällande författningar för administration av ärendegången för fordonsflytt. I åtagandet ingår hämtning, uppställning, utlämning samt i förekommande fall skrotning av fordon.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-08)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

A-2024-18