Upphandling Västra Skaraborg Valfrihet i hemtjänsten, LOV

Valfrihet i hemtjänsten, LOV

Grästorps kommun Grästorp

Från och med 17 december 2012 har Grästorps kommun valfrihetssystem inom hemtjänst. Valfrihetssystemet innebär att invånare i Grästorps kommun som har beviljats hemtjänst, enligt Socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra insatsen.

From 2016-06-01 inbjuder kommunen företag att ansöka om att bli godkända utförare av enbart biståndsbedömda serviceinsatser.

Utförare kan enbart välja att arbeta i hela kommunen. Det är möjligt att ange ett kapacitetstak. Uppdraget gäller vardagar mellan klockan 08.00-16.00 Övriga insatser kvarstår i kommunens regi..

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

152/2012