Upphandling Västra Skaraborg Skogstraktor med vagn och kran

Skogstraktor med vagn och kran

Skara kommun, SKARA

Skogstraktor med vagn och kran

Upphandlingens omfattning

Service & Teknik inbjuder er att lämna anbud på 1 st fabriksny skogstraktor 4WD av senaste årsmodell med skogsvagn lastkapacitet 12 ton, 4WD och kran.I inbyte lämnas 1 st begagnad skogstraktor New Holland TL 90 A årsmodell -07, cirka 8500 timmar med tillhörande skogsvagn 10 ton, årsmodell -11 med kran.

Avtalsform

Köpavtal.

Helt eller delat anbud

Denna upphandling är inte indelad i olika anbudsområden.

Leverantör ska kunna offerera och leverera samtliga efterfrågade varor/tjänster. Delat anbud accepteras inte.

Anbudsutvärdering

Köparen kommer att anta det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet med beaktande av bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt nedan:Utöver pris kommer värdering av maskin och utrustning att ske.Utvärdering kommer att ske enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga anbud enligt modellen mervärden i SEK. Följande kommer att bedömas och ge eventuella mervärden:Hur upplevs.....

A. Omställning/övergång till bakvänd körning/dubbelkommando3 poäng, mervärde2 poäng visst mervärde1 poäng motsvarar det grundkrav som kan ställas, ger inget mervärde

B. Köregenskaper3 poäng, mervärde2 poäng visst mervärde1 poäng motsvarar det grundkrav som kan ställas, ger inget mervärde

C. Åtkomst reglage3 poäng, mervärde2 poäng visst mervärde1 poäng motsvarar det grundkrav som kan ställas, ger inget mervärdeD. Hur upplevs sikt från förarplats3 poäng, mervärde2 poäng visst mervärde1 poäng motsvarar det grundkrav som kan ställas, ger inget mervärdeE. In- och ursteg samt sittkomfort3 poäng, mervärde2 poäng visst mervärde1 poäng motsvarar det grundkrav som kan ställas, ger inget mervärde

A. enligt ovan ger avdra med 80 000 kr för 3 poäng, 40 000 kr för 2 poäng, 0 kr för ett poängB. enligt ovan ger avdra med 80 000 kr för 3 poäng, 40 000 kr för 2 poäng, 0 kr för ett poängC. enligt ovan ger avdra med 90 000 kr för 3 poäng, 45 000 kr för 2 poäng, 0 kr för ett poängD. enligt ovan ger avdra med 90 000 kr för 3 poäng, 45 000 kr för 2 poäng, 0 kr för ett poängE. enligt ovan ger avdra med 80 000 kr för 3 poäng, 40 000 kr för 2 poäng, 0 kr för ett poäng

Dessa kriterier kan med andra ord ge maximalt 420 000 kr i mervärde. Erhållna mervärden räknas av på anbudspriset vid utvärderingen vilket ger ett jämförelsepris, anbud med lägst jämförelsepris kommer att antas. Jämförelsepriset har spelat ut sin roll efter förmedlat tilldelningsbeslut. Offererat pris i anbudet gäller vid avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019-180