Upphandling Västra Skaraborg Service av dörrsautomatik och portautomatik

Service av dörrsautomatik och portautomatik

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Lidköpings Kommun avser att upphandla service av slag och skjutdörrsautomatik samt portautomatik.

Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden och anbudsgivaren kan välja att besvara ett av anbudsområdena eller bägge.

Anbudsområde 1 - Service av portautomatik

Anbudsområde 2 - Service av slag och skjutdörrsautomatik

Upphandlingsobjekt

Upphandlande myndighet bjuder in er att lämna anbud på service av slag och skjutdörrsautomatik samt portautomatik inom Lidköpings kommun.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar service av slag och skjutdörrsautomatik samt portautomatik på befintliga automatiska dörrar och portar inom Lidköpings kommun.

Portar ca 150 000 SEK / år

Slagdörrar samt skjutdörrar ca 150 000 SEK / år

Angivna kvantiteter är beräknade efter 2019 års statistik. Köparen garanterar inte att köpa viss volym. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet.

Avtalsform

Ramavtal

Helt eller delat anbud

Denna upphandling består av följande två (2) anbudsområden som utvärderas och tilldelas var för sig:

Anbudsområde 1, Service av portautomatik

Anbudsområde 2, Service av slag och skjutdörrasautomatik

Leverantör kan lämna anbud på ett eller flera av anbudsområdena.

Anbudsutvärdering

Pris

Anbud med lägst pris kommer att antas. Lägst pris beräknas enligt punkt 6.

I händelse av att två (2) eller flera anbud erhåller samma lägsta anbudspris kommer Köparen att tilldela avtal genom lottning. Lottningen kommer att ske vid protokollfört sammanträde bestående av tre (3) representanter från Köparen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-17