Upphandling Västra Skaraborg Scentekniska tjänster och utrustning

Scentekniska tjänster och utrustning

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Lidköpings kommun inbjuder er att lämna anbud gällande scentekniska tjänster och utrustning till olika event och arrangemang som arrangeras inom kommunen. Beställaren arrangerar årligen ett stort antal arrangemang, av olika storlek. Vissa arrangemang återkommer årligen, andra sker endast vid ett tillfälle.

Tidsplan

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2020-03-13 23:59.

Sista dag att ställa frågor är 2020-03-03.

Upphandling avser täcka Lidköpings kommuns behov av scentekniska tjänster och utrustning för ett antal olika områden.

Upphandlande myndigheter

Lidköpings kommun, org. nr 212000-1694

Anbudsinbjudan

Lidköpings kommun inbjuder er att lämna anbud gällande scentekniska tjänster och utrustning till olika event och arrangemang som arrangeras inom kommunen. Beställaren arrangerar årligen ett stort antal arrangemang, av olika storlek. Vissa arrangemang återkommer årligen, andra sker endast vid ett tillfälle. Leverantören ska kunna ordna ljud- och ljusfunktioner och vid enstaka tillfällen för Large (Schools Out) även utföra scenbyggen. Som bilaga finns exempel på kommunens tidigare arrangemang och exempel på tidigare års enstaka arrangemang.

Upphandlings- och avtalsform

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande i enlighet med Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

För att underlätta för små och medelstora företag är upphandlingen är delad i två delar som utvärderas, tilldelas och tecknas avtal om separat. Ramavtal kommer att tecknas på följande två områden:

Small/Medium baserat på storleken och komplexiteten av arrangemangen samt

Large. Där storleken och/eller komplexiteten är av högre grad.

Leverantörer kan kvalificera sig för båda delarna. Varje del en leverantör avser att lägga anbud på måste vara komplett ifylld och samtliga krav uppfyllda gällande den delen.

Köparen får tillåta att en Leverantör rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Köparen får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Köparen kommer inte att ersätta Leverantören för upprättandet av anbud.

Tidsplan

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2020-03-13 23:59.

Sista dag att ställa frågor är 2020-03-03.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara Köparen tillhanda senast 2020-03-13 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019-133