Upphandling Västra Skaraborg Rivning Allébadet Vara

Rivning Allébadet Vara

Vara kommun, VARA

Vara kommun, Fastighetsenheten, upphandlar rivningsarbeten av Allébadet på totalentreprenad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-69