Upphandling Västra Skaraborg Mark och Byggnadsarbeten fördelningsstation Järpås

Mark och Byggnadsarbeten fördelningsstation Järpås

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Lidköping Elnät avser komplettera befintligt LS-system i station Järpås med ett extra batterisystem, samt byta befintliga batterier, huvudfördelningar och likriktare.

Denna entreprenad omfattar mark och byggnadsarbete.

Sista anbudsdag
8 dagar kvar

(2020-06-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-59