Upphandling Västra Skaraborg Kundval inom hemvården

Kundval inom hemvården

Skara kommun Skara

Välkommen att ansöka om att bli utförare av hemvård enligt LOV i Skara kommun. Uppdraget omfattar service- och omvårdnadsinsatser mellan kl 06 och 23 alla dagar året runt.

Kommunal hälso- och sjukvård och rehabiliteringsinsatser som utförs av legitimerad personal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, nattillsyn mellan kl 23 och 06 samt matleverans ingår ej i uppdraget.

Sökande anger själv inom vilket geografiskt område hon vill verka genom att ange nyckelkodsområden, se förfrågningsunderlag med bilagor

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

ON 08/212 ADM