Grus

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Upphandling av grus samt transport av grus till följande kommuner:

Götene

Lidköping

Skara

Vara

Upphandling av grus till följande kommuner:

Götene

Lidköping

Skara

Vara

Upphandlingsobjekt

Upphandlande myndigheter bjuder in er att lämna anbud på grus. Respektive kommun är sin egen upphandlande myndighet/juridiska person och tecknar avtal var för sig. Observera att i Skara kommuns åtagande ingår även leveranser i Götene kommun. Denna upphandling förutsätter att samtliga upphandlande myndigheter erhåller samma priser, rabatter och övriga villkor.

Upphandlingens omfattning

Leveranser inom respektive kommun av beställaren hämtat material vid täkten/upplaget. I objektet ingår små leveranser med enstaka lass liksom stora objekt som exploateringsområden vilka utförs av kommunen i egen regi.

Angivna kvantiteter är beräknade 2015-2019. Köparen garanterar inte att köpa viss volym. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet. Takvolymen är 20 % över det som angivits i respektive anbudsområde.

Avtalsform

Ramavtal

Helt eller delat anbud

Denna upphandling består av följande anbudsområden som utvärderas och tilldelas var för sig:

Anbudsområde 1 Lidköpings kommun

Anbudsområde 2 Skara kommun

Anbudsområde 3 Götene kommun

Anbudsområde 4 Vara kommun

Anbudsområde 5 Götene Vatten & Värme

Leverantör kan lämna anbud på ett eller flera av anbudsområdena.

Anbudsutvärdering

Köparen kommer att anta det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet med hänvisning till följande grund för tilldelning:

Lägsta Pris

Anbud med lägst pris kommer att antas. Lägst pris beräknas enligt punkt 6 totalpris i respektive anbudsområde. I händelse av att två (2) eller flera anbud erhåller samma lägsta anbudspris kommer Köparen att tilldela avtal genom lottning. Lottningen kommer att ske vid protokollfört sammanträde bestående av tre (3) representanter från Köparen.

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2020-06-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-22