Upphandling Västra Skaraborg Flyttjänst - Stenportskolan

Flyttjänst - Stenportskolan

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Upphandling av flyttjänster till Stenportskolan

Upphandlingsobjekt

Lidköpings kommun, Barn & Skola, bjuder in er att lämna anbud på vår direktupphandling av flyttjänster från Stenportskolan till Stenhammarskolan, Östbyskolan och Månesköldskolan.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen omfattar flytt av möbler samt inventarier enligt följande:

flytt av Stenportskolan (Stenportsgatan 89) till Stenhammarskolan (Brynåsavägen 5) och Stenhammarkyrkan (Brynåsavägen 7) - flytten omfattar årskurs 4-6 samt autismgruppen

flytt av Stenportskolan (Stenportsgatan 89) till Östbyskolan (Mariagatan 8) - flytten omfattar årskurs F-3

flytt av Stenportskolans fritids (Stenportsgatan 89) till Månesköldskolan (Månesköldsgatan 48)

flytt av grundsärskolan inom befintliga lokaler på Stenportskolan

flytt - internt inom Stenhammarskolan

flytt av Stenhammarskolans bibliotek från Stenhammarkyrkan (Brynåsavägen 7) till Månesköldskolans källare (Månesköldsgatan 48)

flytt av dagbarnvårdares material från Stenhammarkyrkan (Brynåsavägen 7) till Månesköldskolan (Månesköldsgatan 48)

För en utförligare redogörelse över vad som ska flyttas - se bilaga "Specifikation - flyttjänst".

Avtalsform

Avtal med en (1) leverantör.

Helt eller delat anbud

Denna upphandling är inte indelad i olika anbudsområden.

Leverantör ska kunna offerera och leverera samtliga efterfrågade varor/tjänster. Delat anbud accepteras inte.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-05-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-D74