Upphandling Västra Skaraborg Fastighetsunderhåll 2020

Fastighetsunderhåll 2020

Skara kommun, SKARA

Fastighetsunderhåll inom fackområdena golvläggning, OVK-besiktningar, plåtarbeten och ventilationsarbeten.

Upphandlande myndigheter är Skara kommun (inkl. Götene kommuns fastigheter) samt det två kommunala bostadsbolagen Centrumbostäder i Skara AB och AB GöteneBostäder. De båda bostadsbolagen är endast med på fackområde golvläggning.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara Köparen tillhanda senast 2020-02-25 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019-146