Upphandling Västra Skaraborg Fällningskemikalier

Fällningskemikalier

Skara Energi Aktiebolag, SKARA

Upphandlingen avser fällningskemikalier för SKara Energi AB.

Upphandlingsobjekt

Upphandlande myndighet bjuder in er att lämna anbud på fällningskemikalier anpassad för avloppsvatten och doseras till kemsteget i omfattning som framgår av denna anbudsförfrågan.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser leverans av polyaluminiumklorid till Skara avloppsreningsverk. Fällningskemikalien skall vara anpassad för avloppsvatten och doseras till kemsteget. Upphandlad volym förväntas ge ett årsmedelvärde på 0,3 mg tot-P per liter i utgående avloppsvatten. Fällningskemikalien skall innehålla i medel minst 7,0 % Aluminium (A13+).Uppskattad mängd är 200 ton per år. Beräknad kvantitet gäller utan förbindelse och kan både över- och underskridas. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet.Leveranser ska ske med bulkbil till avsedd tank på Horshaga avloppsreningsverk, ca 26 - 27 ton/leverans, uppskattningsvis 6 - 9 leveranser per år.Under avtalstiden kan ändringar av volymer komma att ske på grund av utveckling av processer och/eller myndighetskrav.

Avtalsform

Ramavtal med succesiva avrop.

Helt eller delat anbud

Uppdraget kommer att tilldelas en Leverantörer varför anbud ska lämnas på hela den efterfrågade volymen.

Anbudsutvärdering

Upphandlingen sker med utgångspunkt att anta anbud med lägst pris. Ökad halt, dvs över 7,0 % aluminium i produkten, genererar ett prisavdrag i utvärderingen med 0,75 procentenheter per tiondel högre aluminiumhalt.Exempel:Om al-halten är 7,3% blir avdraget 0,75 x 3 = 2,25% och ett offererat pris på 1700 kr blir i utvärderingen 1700 x 0,9775 = 1661,75 kr.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-37