Upphandling Västra Skaraborg Entreprenad TUN etapp 1D

Entreprenad TUN etapp 1D

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Entreprenaden syftar till att bygga ut och bygga om VA-ledningar mellan Lidköping och Tun. Längs det tänkta överföringsstråket kommer ett flertal VA-föreningar och fastigheter att få möjlighet till att ansluta sig till kommunens VA-ledningsnät.

Projektet är uppdelat i sju deletapper varav tre (Etapp1 D) ingår i denna förfrågan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/130