Upphandling Västra Skaraborg Energideklaration av fastigheter Lidköping

Energideklaration av fastigheter Lidköping

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Upphandlingen avser genomförande av energideklaration av delar av kommunens fastigheter.

Upphandlingsobjekt

Lidköpings kommun inbjuder er att lämna anbud på genomförande av energideklaration av delar av kommunens fastigheter, cirka 64 000 kvm.

Upphandlingens omfattning

Genomförande av energideklaration på del av kommunens fastigheter enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED. Cirka 64 000 kvm.Omfattningen kan komma att förändras beroende på försäljning, rivning etc., uppskattningsvis +/- 5 %.

Avtalsform

Köpavtal.

Helt eller delat anbud

Avtal kommer att tecknas med en (1) Leverantör för tjänsten enligt denna förfrågan.

Anbudsutvärdering

Det för Köparen förmånligaste anbudet kommer att antas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-D34