Digitala nycklar 2

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Upphandling av digitala nycklar/låssystem inklusive medicinskåp till Vård- och Omsorgsförvaltningen i Lidköpings kommun

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara Köparen tillhanda senast 2020-01-16 23:59

Upphandling av digitala nycklar/låssystem inklusive medicinskåp till Vård- och Omsorgsförvaltningen i Lidköpings kommun

Allmän beskrivning och syfte

Vård och omsorgsförvaltningen i Lidköpings kommun arbetar med funktionshinder och äldreomsorg i egen regi.

Baspersonal inom hemtjänsten, samt legitimerad personal använder idag traditionella nycklar för att komma in till våra brukare och patienter som är i behov av vård‐ och omsorg.

Nyckelhanteringen kräver mycket manuellt arbete vilket är både resurs‐ och personalkrävande.

Målet är ”100 % nyckelfritt” där traditionella nycklar från brukare och patienter inte ska behöva hanteras utanför brukaren hem.

En förstudie har genomförts och efter denna fattades beslut om att förvaltningen inte kommer att upphandla låslösningar som öppnas med hjälp av mobiltelefon utan förvaltningen kommer i första hand att välja en annan lösning som uppfyller förvaltningens krav och behov.

Det upphandlade låssystemet ska övergripande bidra till en effektivare, tryggare och enhetligare nyckelhantering.

Låssystemet är i första hand till för de brukare och patienter som bor i ordinärt boende, men eventuella lås till medicinskåp kan även komma att användas inom kommunens särskilda boenden.

Antagen anbudsgivare ska tillsammans med Lidköpings kommun gemensamt planera och prioritera införandet av låssystemet i Lidköping.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara Köparen tillhanda senast 2020-01-16 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019-132