Upphandling Västra Skaraborg Bildskärmsglasögon DIS

Bildskärmsglasögon DIS

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Uppdraget avser bildskärmsglasögon för bildskärmsarbete, optiskt slipade skyddsglasögon, synundersökning samt vid behov arbetsplatsundersökningar till Beställare i Lidköpings kommun, Lidköpings Energi AB och AB Bostäder i Lidköping AB. Upphandlingen genomförs som ett dynamiskt inköpssystemet och bygger på en fast prismodell. Alla leverantörer som kvalificerat sig och uppfyllt ställda krav kommer att anslutas till systemet. Systemet startar med 1 år, med intentionen att förlänga upp till 8 år.

Uppdraget avser bildskärmsglasögon för bildskärmsarbete, optiskt slipade skyddsglasögon, synundersökning samt vid behov arbetsplatsundersökningar.

Beräknat värde baserat på den fasta prismodellen är ca 334 000 SEK per år exklusive moms som systemet är igång baserat på 2020 års värde. Om det dynamiska inköpssystemet löper åtta (8) år är det totala värdet ca 2,6 miljoner SEK.

Sista ansökningsdag
312 dagar kvar

(2021-04-09)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-3