Webbutveckling 2019

Ljungby kommun, LJUNGBY

Underhålla kommunens webbplats i nära samarbete med kommunens webbansvariga. Med underhåll menas utveckling och support samt hantering av nödvändiga licenser för ljungby.se

Allmänna förutsättningar

Ljungby kommun vill genom denna upphandling hitta en leverantör som kan bli kommunens ”webbpartner” och underhålla kommunens webbplatser i nära samarbete med kommunens webbansvariga och redaktörsgrupp. Med underhåll menas både support och utveckling. Det kan också komma att innebära produktion av nya webbplatser om behov skulle uppstå. Ljungby kommun använder publika webbplatser för att informera och ge ökad service till kommunens medborgare, företagare, besökare samt övriga som är intresserade av verksamhet inom den kommunala organisationen.

Nuvarande webbplatser och teknik Ljungby.se – Episerver version 7 Webstest.ljungby.se – Episerver 7 etablerailjungby.se/nu - Wordpress

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT2019/0050