VO - LSS 2019

Kommunförbundet Skåne, LUND

Kommunförbundet Skåne inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av de deltagande kommunerna till att lämna anbud i

rubricerad upphandling.

Upphandlingen avser enskilda platser enligt 9:8, 9:9 och 9:10 §§ Lag (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län, Kronobergs län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/22