Lessebo kommuns upphandlingar Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Lessebo kommun, LESSEBO

Visselblåsarfunktion för Lessebo kommun och dessa kommunala bolag

Kompletterande information

Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "Frågor och svar" i TendSign. Sista datum för frågor är 2022-01-04.

Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av UM är att se som giltiga förtydliganden av upphandlingsdokumentet.Observera att tiden för svar på ställda frågor kan vara längre under perioden 2021-12-23 - 2022-01-02.

Erfarenhet/referenser

Anbudsgivare ska påvisa erfarenhet från tidigare utförda uppdrag. Anbudsgivare ska ange två (2) referenser med erforderliga kontaktuppgifter till vilka leveranser skettmotsvarande det som efterfrågas i detta upphandlingsdokument. Dessa tjänster ska vara pågående eller ha utförts senast från den 1 oktober 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-12-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2021020-L