Lessebo kommuns upphandlingar Vinterväghållning Lessebo kommun 2020

Vinterväghållning Lessebo kommun 2020

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun avser teckna ramavtal omfattande vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) med start 2020 - 2021.

Lessebo kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning har inte möjlighet att helt i egen regi utföra vinterväghållningsarbeten och behöver därmed komplettera resurserna genom externa entreprenörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

20/11