Lessebo kommuns upphandlingar Vinterväghållning entreprenadområde Skruv

Vinterväghållning entreprenadområde Skruv

Lessebo kommun, LESSEBO

Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens skyldighet att upprätthålla en säker gatumiljö vintertid genom en effektiv och noggrann snöröjning och halkbekämpning. Målet är således att teckna

entreprenörsavtal med entreprenör som med god samarbetsförmåga kan hjälpa kommunen att uppfylla denna samhällsviktiga skyldighet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022020-L