Lessebo kommuns upphandlingar Verksamhetssystem Socialförvaltningen 2023

Verksamhetssystem Socialförvaltningen 2023

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun bjuder in intresserade anbudsgivare att lämna anbud avseende verksamhetssystem för handläggning och dokumentation inom Individ- och familjeomsorgen, kommunal arbetsmarknadsenhet och Omsorgsverksamhet som under hela avtalstiden följer de lagrum som finns inom området.

Systemet ska vara användarvänligt för användarna som arbetar i områdets processer och skapa ytterligare möjligheter för digitalisering, automatisering och samarbete mellan olika förvaltningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022048-L