Lessebo kommuns upphandlingar Utbildningskonsult till Markaryds kommun

Utbildningskonsult till Markaryds kommun

Markaryds kommun, MARKARYD

Upphandlingen avser konsulttjänst i form av yrkeslärare inom Vård och omsorg-, Barn och fritidsprogrammet på vuxenutbildningen i Markaryds kommun.

Beskrivning och omfattning

Vuxenutbildning planerar start för flera förberedande yrkesutbildningar under hösten 2019. Till några av dessa behöver vi yrkeslärare. Befintlig personal har inte kompetens inom vård & omsorg respektive barn & fritidsprogrammet därför har vi behov av lärare inom dessa. Utbildningarna är förberedande för yrkesexamen inom programmen vilket innebär att målgruppen är främst deltagare som läser SFI-C och D. Utbildning omfattar vissa nationella yrkeskurser, orienteringskurser, SFI samt yrkessvenska.

Uppdraget består av att bedriva yrkesutbildning inom ramen för specifika förberedelseutbildningar inom Barn och fritid (BF) samt Vård och omsorg (VO). Undervisningen är förlagd löpande och bedrivs såväl i skola som i kommunens verksamheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-07-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/300.055