Lessebo kommuns upphandlingar Upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem

Upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem

Ljungby kommun, LJUNGBY

I flera av de moderna dokument- och ärendehanteringssystemen ingår leverans av handlingar till förtroendevalda som en modul i systemet. Det beror på att processen att bereda ett möte och att leverera handlingar till förtroendevalda hänger samman. I upphandlingen som nu ska inledas ingår leverans av handlingar till förtroendevalda som en del av ett nytt system.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT2018/0062