Undertakstjänster

Ljungby kommun, LJUNGBY

Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB avser att efter denna upphandling teckna ramavtal avseende undertakstjänster för ljudabsorberande undertak samt ljudabsorbenter för vägg, tavlor och ljudbafflar i ram, med en entreprenör. Avrop kommer att ske löpande efter behov.

Upphandlingen avser ett byggentreprenadkontrakt Beställare kommer vara Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT 2019-0061