Lessebo kommuns upphandlingar Tryckeritjänster 2021

Tryckeritjänster 2021

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen är uppdelad i två delar:

Del ett: Tryckeritjänster större upplagor- en leverantör som kommer att ha totalansvar för eventuella underleverantörer inom prepress, bokbinderi och transport av gods etc.

Del två: Tryckeritjänster mindre upplagor (Upphandlande myndighet denna del är Växjö kommun). Växjö kommuns interna tryckeri har avvecklats. Detta interna tryckeri har tryckt produkter i mindre upplagor. Ofta med "snabba bud".

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2020-00309