Lessebo kommuns upphandlingar Transport av avliden

Transport av avliden

Växjö kommun, VÄXJÖ

Avser transporttjänster för avlidna. Syftet med transporten är att förflytta den avlidne mellan boendet (särskilt boende) och närmaste bårhus/kylrum avsett för ändamålet.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter är Lessebo kommun och Växjö kommun.Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet.

För mer information hänvisas till kommunernas webbplats på Internet.

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal för transporttjänster av avlidna. Syftet med transporten är attförflytta den avlidne mellan boendet (särskilt boende samt korttidsplatser) och anvisatbårhus/kylrum avsett för ändamålet och påverkar inte valet av begravningsentreprenör förövriga tjänster i samband med dödsfallet. Anbud kan lämnas för respektivehämtningsområde som anges i detta förfrågningsunderlag.

De transporter som avses gäller för hela respektive kommun, det vill säga inte enbart inomde större tätorterna utan även från mindre orter till de större orterna.

Beräknad volym och takvolym

Någon bestämd volym gällande antal transporter kan ej garanteras. Statistik gällande antaltransporter för respektive kommun under en sammanhängande period om 12 månader, värdet är sammanlagt under de fyra senaste åren för Växjö & Lessebo Kommun framgår nedan:

Växjö kommun: 180 transporter (ca 18 st nattetid)Lessebo kommun: 30 transporter ( ca 3 st nattetid)

Uppskattat värde: 500 000 kr för 4 år

Takvärde: 600 000 kr för 4 år

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-01-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

21/202