Lessebo kommuns upphandlingar Tolkförmedlingstjänster

Tolkförmedlingstjänster

Alvesta kommun, ALVESTA

Upphandling av tolkförmedlingstjänster

Beskrivning av uppdraget

Denna upphandling avser ramavtal för tolkförmedlingstjänster för Alvesta Kommunkoncern. Förfrågan avser både planerad och akut tolkförmedling, dygnets alla timmar, året runt.

Enligt §13 förvaltningslagen (2017:900) har myndigheter ansvar för att anlita tolk när de har att göra med någon som inte behärskar svenska språket. Upphandlingen avser det samlade behovet av språktolkar för personer som har behov av tolk i kontakter med kommunen.

Upphandlande myndighet handlar tolkförmedlingstjänster för cirka 800 tkr årligen, främst distanstolk.

Upphandling av tolkförmedlingstjänster

Beskrivning av uppdraget

Denna upphandling avser ramavtal för tolkförmedlingstjänster för Alvesta Kommunkoncern. Förfrågan avser både planerad och akut tolkförmedling, dygnets alla timmar, året runt.Enligt §13 förvaltningslagen (2017:900) har myndigheter ansvar för att anlita tolk när de har att göra med någon som inte behärskar svenska språket. Upphandlingen avser det samlade behovet av språktolkar för personer som har behov av tolk i kontakter med kommunen.Upphandlande myndighet handlar tolkförmedlingstjänster för cirka 800 tkr årligen, främst distanstolk. Behov av tolktjänster finns hos samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen, främst hos förvaltningen för arbete och lärande. Kommunens beställare avgör vilken typ av tolkning som ska beställas inför varje uppdrag.

Upphandlingens syfte är att säkerställa köparens behov av tillgång till erfarna tolkar och översättare. Målet är att uppnå ett kostnadseffektivt hanterande med hjälp av professionella leverantörer.

Följande tjänster är aktuella för denna upphandling:

- Distanstolkning- Akut tolk (distans)

- Platstolkning

Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen.Upphandlande enhet har för avsikt att teckna avtal med upp till två (2) leverantörer för respektive avtalsområde. Av dessa kommer den leverantör som uppnått bäst resultat i utvärderingen anlitas i första hand, näst bäst resultat i andra hand.

Avtalstid

Avtalsperioden är 2020-07-01 – 2022-06-30 med rätt till förlängning i två år, ett år i taget, t o m 2024-06-30.

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet är Alvesta kommunkoncern.

Kontaktperson under anbudstiden

Handläggare under anbudstiden är: Danielle Berggren

Upphandlare

Alvesta Kommun

tfn 0472-151 64

danielle.berggren@alvesta.se

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/62