Lessebo kommuns upphandlingar Tolkförmedlingstjänster

Tolkförmedlingstjänster

Alvesta kommun, ALVESTA

Denna upphandling avser ramavtal för tolkförmedlingstjänster för Alvesta Kommunkoncern, Ljungby kommun, Uppvidinge kommun, Markaryd kommun, Lessebo kommun samt AB Lessebohus. Förfrågan avser både planerad och akut tolkförmedling, dygnets alla timmar, året runt.

Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen. Följande tjänster är aktuella för denna upphandling:

- Distanstolkning

- Akut tolk (distans)

- Platstolkning

Upphandlande enhet har för avsikt att teckna avtal med upp till två (2) leverantörer för respektive avtalsområde.

Avtalsperioden är 2020-07-01 – 2022-06-30 med rätt till förlängning i två år, ett år i taget, t o m 2024-06-30.

Denna upphandling avser ramavtal för tolkförmedlingstjänster för Alvesta Kommunkoncern.

Förfrågan avser både planerad och akut tolkförmedling, dygnets alla timmar, året runt.

Beskrivning av uppdraget

Denna upphandling avser ramavtal för tolkförmedlingstjänster för Alvesta Kommunkoncern, Ljungby kommun, Uppvidinge kommun, Markaryd kommun, Lessebo kommun samt AB Lessebohus. Förfrågan avser både planerad och akut tolkförmedling, dygnets alla timmar, året runt.

Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen. Följande tjänster är aktuella för denna upphandling:

- Distanstolkning- Akut tolk (distans)

- Platstolkning

Upphandlande enhet har för avsikt att teckna avtal med upp till två (2) leverantörer för respektive avtalsområde. Av dessa kommer den leverantör som uppnått bäst resultat i utvärderingen anlitas i första hand, näst bäst resultat i andra hand.Enligt §13 förvaltningslagen (2017:900) har myndigheter ansvar för att anlita tolk när de har att göra med någon som inte behärskar svenska språket. Upphandlingen avser det samlade behovet av språktolkar för personer som har behov av tolk i kontakter med kommunen.Upphandlande kommuner handlar tolkförmedlingstjänster för cirka 4 500 000 kr tillsammans årligen, främst distanstolk. Behov av tolktjänster finns hos samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen. Kommunens beställare avgör vilken typ av tolkning som ska beställas inför varje uppdrag.

Upphandlingens syfte är att säkerställa köparens behov av tillgång till erfarna tolkar och översättare. Målet är att uppnå ett kostnadseffektivt hanterande med hjälp av professionella leverantörer.

Avtalstid

Avtalsperioden är 2020-07-01 – 2022-06-30 med rätt till förlängning i två år, ett år i taget, t o m 2024-06-30.

Ljungby kommun ansluter till avtalet den 15 september 2020.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande enhet är:

Alvesta kommun

Alvesta Energi AB

Alvesta Elnät ABAllboHus Fastighets ABHuseby Bruk ABAlvesta Renhållnings AB

Lessebo kommunAB Lessebohus Ljungby kommun Uppvidinge kommunMarkaryds kommun

Kontaktperson under anbudstiden

Handläggare under anbudstiden är: Danielle Berggren

Upphandlare

Alvesta Kommun

tfn 0472-151 64

danielle.berggren@alvesta.se

ESPD (Europeiskt enhetligt dokument)

ESPD är ett europeiskt enhetligt dokument som ger anbudsgivare möjlighet att genom en standardiserad egenförsäkran intyga att grund för uteslutning inte föreligger och att anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven (exempelvis avseende ekonomisk ställning, registrering och krav på personal). Anbudsgivare som vill använda ESPD kontaktar kommunen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/500