Lessebo kommuns upphandlingar Tjänstekoncession bowling

Tjänstekoncession bowling

Ljungby kommun, LJUNGBY

Entreprenör som ska driva bowlinghall.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2019-11-11)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2019-10-11

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT2018/0068