Tidningar och media

Växjö kommun, VÄXJÖ

Omfattning

Upphandlingen avser produkter uppdelat i nedanstående delområde som i huvudsak nyttjas av UMs folkbibliotek och skolbibliotek, Anbud kan lämnas per delområde.

Del 1: Dagstidningar och tidskrifter.

Del 2: Film, musik och Tv-spel.

Del 3: Anpassade medier (exempelvis storstils- och talböcker).

Upphandlingen omfattar inte ljudböcker.

Beräknad volym

Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden uppgår till ca 7 600 000 SEK . Några garanterade värde lämnas inte. Uppskattad fördelning.

Del 1 ca: 6 000 000 SEK

Del 2 ca: 704 000 SEK

Del 3 ca: 856 000 SEK

Del 1: Dagstidningar och tidskrifter.

Del 1: Dagstidningar och tidskrifter.

Del 2: Film, musik och Tv-spel.

Del 2: Film, musik och Tv-spel.

Del 3: Anpassade medier (exempelvis storstils- och talböcker)

Del 3: Anpassade medier (exempelvis storstils- och talböcker)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2023-00092