Lessebo kommuns upphandlingar Textilslöjdsmaterial och symaskiner inklusive service

Textilslöjdsmaterial och symaskiner inklusive service

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser ramavtal för inköp av textilslöjdmaterial och symaskiner inklusive service.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

UN 2019-00061