Terminalglasögon

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser synundersökning samt kompletta glasögon för arbete vid bildskärm för kommunens anställda.

Beställning av synundersökning ska ske efter remiss utfärdat av kommunen

Kompletterande information

Upphandlingsdokument hämtas hem från Växjö kommuns webbplats under adress:

www.vaxjo.se/upphandling eller via www.opic.com. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste ni själva bevaka eventuella förändringar på www.vaxjo.se/upphandling. Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress. Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "frågor och svar" i TendSign men kan även skickas via e-post till susann.svensson@vaxjo.se. Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av upphandlingsdokumentet.

Kvalificering utländska eller nystartade företag

Utländska eller nystartade företag ska visa att man uppfyller samtliga krav som beskrivits ovan under punkt 3.1 Kvalificering.

Anbudsgivaren ska ha personer i anbudsgivarens driftsledning med tidigare arbetserfarenhet av företag som har legitimerade optiker och utför synundersökningar för terminalglasögon.

Anbudsgivare ska lämna referens för personer med tidigare arbetserfarenhet enligt ovan.

Anbudsgivare ska lämna en förklaring/intyg, ex. intyg från revisor eller bank, som visar att företaget innehar motsvarar ekonomiska stabilitet som det som ovan krävs.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019-00447