Lessebo kommuns upphandlingar Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Markaryds kommun, MARKARYD

Uppdraget omfattar lagstadgad brandskyddskontroll samt rengöring/sotning inom Markaryds kommun.

Upphandlingens omfattning

Varje kommun är enligt Lagen om skydd mot olyckor, (SFS 2003:778), LSO ansvarig för rengöring och brandskyddskontroll i kommunen.

Upphandlingen omfattar rengöring (sotning) och brandskyddskontroller för fastigheter belägna i Markaryds kommun, med undantag där fastighetsägaren själv medgivits att utföra eller låta någon annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten.

Upphandling genomförs som en så kallad tjänstekoncession. Det innebär att ersättningen för utförd tjänst kommer från tredje man (det vill säga fastighetsägarna) som nyttjar tjänsten och inte från den upphandlande myndigheten.

Kommunen kan inte garantera någon total intäkt som tjänsten kan inbringa då fastighetsägare kan medges rätt att sota själv eller låta annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten efter godkännande från räddningstjänsten.

Omfattningen och villkor för tjänsten framgår av detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

Avtalet kommer att utformas i enlighet med villkoren i detta upphandlingsdokument samt bilagor. Förteckning av objekt, bilaga 2, kan ge en indikation på kommande volym. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera kommunens verkliga behov.

Avtalstiden är 3 år med möjlighet att förlänga 2 år. Startdatum för avtalet kan bli uppskjutet vid en eventuell överprövning och vid händelser som kommunen rimligen inte kunnat förutse. Den totala avtalstiden kommer att vara oförändrad.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2020-05-14)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2020-04-02

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/340