Lessebo kommuns upphandlingar Sofielund 6 Ombyggnation Folkets hus. Lessebo kommun

Sofielund 6 Ombyggnation Folkets hus. Lessebo kommun

Lessebo kommun, LESSEBO

Ombyggnation av Folkets hus, Storgatan 51 i Lessebo, med tillhörande lokaler.

Bygganden har ett kulturhistoriskt värde varför stor varsamhet krävs så man inte förvanskar den.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

20/3