Lessebo kommuns upphandlingar Serviceinsatser inom hemtjänsten

Serviceinsatser inom hemtjänsten

Markaryds kommun Socialförvaltningen Markaryd

Markaryds kommun införde valfrihetssystem inom hemtjänstens serviceinsatser 2011-01-01.
Valfrihetssystemet omfattar servicetjänsterna:
- Ärenden
- Inköp
- Städning
- Tvätt och klädvård

Ändringar har gjorts i förfrågningsunderlaget under mars månad 2013.

Välkommen med ansökan!

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2010.15