Lessebo kommuns upphandlingar Sanering av Alvesta 13:10 (permanent åtgärd)

Sanering av Alvesta 13:10 (permanent åtgärd)

Alvesta kommun, ALVESTA

Permanent åtgärd för Sanering av fastigheten Alvesta 13:10

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2019-505