Lessebo kommuns upphandlingar Sakkunniga till de kommunala revisorerna samt lekmannarevisorerna

Sakkunniga till de kommunala revisorerna samt lekmannarevisorerna

Lessebo kommun, LESSEBO

Revisorerna i Lessebo Kommun inbjuder att lämna anbud på uppdragen som sakkunniga till kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens bolag.

Upphandlande myndighet är Lessebo Kommun vad gäller sakkunniga till kommunens revisorer respektive de aktuella bolagen vad gäller sakkunniga till lekmannarevisorerna. Kommunens revisorer agerar som beställare för de upphandlande myndigheterna.

För mer information, ta del av handlingarna tillhörande upphandlingen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2021009-L