Lessebo kommuns upphandlingar Revisionstjänster för förtroendevalda

Revisionstjänster för förtroendevalda

Markaryds kommun, MARKARYD

Uppdraget avser den upphandlande myndighetens behov av sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorer för revision av nämnder, styrelse och bolag. Uppdraget omfattar:

* Förvaltningsrevision

* Redovisningsrevision

* Sammanträdesadministration

Uppdraget är inte delbart och den upphandlande myndigheten har för avsikt att teckna avtal med en leverantör.

Kommunen förbinder sig inte att avropa bestämd kvantitet eller värde.

Vid utvärderingen kan anbudsgivare komma att beredas möjlighet att muntligt presentera sina anbud.

Upphandlingen avser revisionstjänster enligt underlag för förtroendevalda i Markaryds kommun.

Beskrivning och omfattning

Uppdraget avser den upphandlande myndighetens behov av sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorer för revi-sion av nämnder, styrelse och bolag. Uppdraget omfattar:

Förvaltningsrevision

Redovisningsrevision

Sammanträdesadministration

Uppdraget är inte delbart och den upphandlande myndigheten har för avsikt att teckna avtal med en leverantör.

Kommunen förbinder sig inte att avropa bestämd kvantitet eller värde.

Vid utvärderingen kan anbudsgivare komma att beredas möjlighet att muntligt presentera sina anbud.

Om inget anbud motsvarar ställda krav, om offererade priser inte ryms inom budgetramen eller om förutsättningarna för upphandlingen förändras genom verksamhetsmässiga eller politiska beslut kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga som erhållit upphandlingsdokumentet att underrättas om detta.

Sista anbudsdag
11 dagar kvar

(2019-08-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/18