Lessebo kommuns upphandlingar Rengöring sotning Uppvidinge Tingsryd och Lessebo kommun

Rengöring sotning Uppvidinge Tingsryd och Lessebo kommun

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Tjänstekoncessionen avser rengöring (sotning) i Uppvidinge och Tingsryds kommun. Under avtalstiden ska även rengöring (sotning) i Lessebo kommun utföras.

Kommunen är enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, (LSO) ansvarig för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i kommunen.

Brandskyddskontroll ingår inte i upphandlingen då beställaren Räddningstjänsten Östra Kronoberg fortsättningsvis benämnd RÖK vid avtalets ikraftträdande har för avsikt att utföra detta i egen regi.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2023-09-12)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2023-08-07

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023029-L