Lessebo kommuns upphandlingar Rekryteringstjänster

Rekryteringstjänster

Södra Smålands Avfall & Miljö AB, Växjö

Upphandlingen avser rekryteringstjänster. Främst rekrytering av branschspecifika tjänster inom renhållning, kundtjänst, maskin och transport till anläggningar som finns placerade runt om i våra ägarkommun. Majoriteten av rekryteringarna sker inför sommarsäsong då vikarierande personal krävs för ordinarie personal som har semester.

Uppdrag kan omfatta hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vissa rekryteringar kan dock UM hantera på egen hand.

Upphandlingen omfattar inte rekrytering av personer i ledningsgrupp, högre chefer, nyckelfunktioner eller chefer då UM har separata avtal för dessa tjänster.

Uppdraget innebär att agera rekryteringsstöd. Säljaren ska leverera efter SSAM:s nuvarande rekryteringsprocess och säkerställa att rätt tillvägagångssätt efterlevs.

Omfattning

Upphandlingen avser rekryteringstjänster. Främst rekrytering av branschspecifika tjänster inom renhållning, kundtjänst, maskin och transport till anläggningar som finns placerade runt om i våra ägarkommun. Majoriteten av rekryteringarna sker inför sommarsäsong då vikarierande personal krävs för ordinarie personal som har semester.

Uppdrag kan omfatta hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vissa rekryteringar kan dock UM hantera på egen hand.

Upphandlingen omfattar inte rekrytering av personer i ledningsgrupp, högre chefer, nyckelfunktioner eller chefer då UM har separata avtal för dessa tjänster.

Beräknad volym

UM uppskattar att det kommer ske cirka 100 rekryteringar per år. Majoriteten av rekryteringarna sker dock inför varje sommarsäsong då vikarierande personal krävs för ordinarie personal som har semester. Uppdrag kan omfatta hela eller delar av rekryteringsprocessen och vissa rekryteringar kan även UM hantera på egen hand.

Avrop kommer att ske vid behov under hela avtalsperioden.

Någon garanterad volym lämnas inte, varför uppskattad volym kan komma att både under- och överstiga reellt behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023-00042