Lessebo kommuns upphandlingar Ramavtal Storköksarbeten Service, reparation och underhåll 2022

Ramavtal Storköksarbeten Service, reparation och underhåll 2022

Lessebo kommun, LESSEBO

Upphandlingen omfattar beställarnas löpande behov av service, underhåll och reparationer av storköksutrustning i exempelvis serverings-, mottagnings-, tillagningskök i förskolor, skolor och särskilda boenden inom Lessebo kommun.

Syftet är att hålla utrustning och maskiner väl fungerande ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022031-L