Lessebo kommuns upphandlingar Ramavtal Saneringsarbeten Service, Reparation och Underhåll

Ramavtal Saneringsarbeten Service, Reparation och Underhåll

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun med angivna bolag avser att teckna ett gemensamt ramavtal med rangordning gällande saneringsarbeten. omfattande

Miljöinventering, Projektering/Utredning, Saneringstjänster: Brand, Vattenskada (vatten, avlopp, tillbakatryck, läckage), Kemikalier, Lukt, Rökning, Sanitär olägenhet, Asbest, PCB-sanering, Ventilationsrengöring, Klotter,

Rengöring hög höjd, Specialsanering.

För mer information om upphandlingen hänvisas till upphandlingsdokumentationen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022025-L