Lessebo kommuns upphandlingar Ramavtal konsulttjänster

Ramavtal konsulttjänster

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun förvaltar ca 60 000 kvm fastigheter somframför allt förser Barn-och utbildningsnämnden samt Socialnämnden med lokaler. Lessebo kommun kommer upphandla konsulter för sin verksamhet.

Ramavtal kommer att tecknas inom områdena:

Planarkitekt, Arkitekt, hus, Byggnadsteknik, VVS-teknik, Elteknik, Markbyggnadsteknik, Brandteknik, Styr- och övervakning samt Storkök.

Sista anbudsdag
14 dagar kvar

(2019-09-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/9