Lessebo kommuns upphandlingar Ramavtal konsulttjänst Byggprojektledare

Ramavtal konsulttjänst Byggprojektledare

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun med angivna bolag avser att teckna gemensamma ramavtal avseende konsulttjänster inom byggprojektledning av nyproduktion samt i befintligt eller tillkommande fastighetsbestånd, projektledning avseende renovering och ombyggnation.

I uppdraget ingår även fastighetsinventering, besiktning, kalkylering och utredning av fastigheters status m.m.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

20/12