Lessebo kommuns upphandlingar Ramavtal - Golvtjänster eller kakel- och klinkersättning

Ramavtal - Golvtjänster eller kakel- och klinkersättning

Ljungby kommun, LJUNGBY

Upphandlingen avser ramavtal för löpande entreprenadarbeten av

kakel- och klinkersättningstjänster samt golvtjänster, dvs

läggning av golv, borttagning av golv, våtrumsarbeten, i

vissa fall även samordningsansvar inom Ljungby

kommuns och Ljungbybostäders verksamheter. Det är en delad upphandling, där avtal avses tecknas för golvtjänster respektive kakel- och klinkersättningstjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT 2019/0057 AVT 2019/0058