Lessebo kommuns upphandlingar Pensionsadministration och försäkringslösning

Pensionsadministration och försäkringslösning

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen omfattar pensionsadministration och försäkringslösning för deltagande kommuner och bolag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län, Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2021-00413