Lessebo kommuns upphandlingar PC/Chromebook en till en datorer

PC/Chromebook en till en datorer

Ljungby kommun, LJUNGBY

Upphandlingen avser bärbara datorer, chromebooks (nedan kallad CB). Upphandlingen är indelad i två delområden. Delområde 1 - Bärbar dator och chromebook leasing. Delområde 2 - Chromebook köp.

Beskrivning av upphandlingsföremålet

Upphandlingen avser bärbara datorer och chromebook (nedan kallad CB) och tjänster i enlighet med detta dokument och bifogade handlingar.

Upphandlingen är indelad i två delområden. Delområde 1 - Bärbar dator och chromebook leasing. Delområde 2 avser chromebook köp.

Delbart anbud

Upphandlingen är delbar där ges möjlighet att lämna anbud på enbart ett eller samtliga delområden. Utvärdering sker per efterfrågad delområde. Avtal kommer att tecknasmed en leverantör per delområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT2018/0095