Lessebo kommuns upphandlingar Överföringsledning Torne-Grimslöv

Överföringsledning Torne-Grimslöv

Alvesta kommun, Alvesta

Entreprenaden omfattar nybyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt ny avloppspumpstation. Upphandlingen omfattar även anläggande av ny GC väg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/114