Lessebo kommuns upphandlingar Ombyggnation förskolan Stallet Hackan 8

Ombyggnation förskolan Stallet Hackan 8

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun ska renovera den befintliga förskolan Stallet med äventyrspedagogik/naturvetenskaplig inriktning. Förskolan Stallet kommer rymma 3–4 avdelningar för totalt ca 70 barn. Förskolan ska ha tre funktionella avdelningar varav en med en flexibel utformning. Avdelningen med den flexibla utformningen ska i framtiden ska kunna användas som en 1–4 års avdelning som ska gå att dela in i två avdelningar men även kunna vara 1. Omfattning framgår av AFC.1.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

20/10